Mintys apie politiką

Mintys apie politiką

Žodį politika girdime kasdien. Vargu ar dažnas susimasto, kokia yra jo reikšmė. Pats žodis politika, yra kilęs iš graikų kalbos. Paprastai tariant, tai bendro žmonių gyvenimo visuomenėje organizavimo ir nuolatinio reguliavimo veikla. Žodynuose galima rasti apibrėžimą, jog politika, tai „valstybės reikalų tvarkymo, valstybinės valdžios teorija ir praktika“. Su šiuo terminu susiduriama dažnai. Galbūt dėl to, apie politiką yra prirašyta daugybė knygų, jose galima rasti daugybę protingų minčių. Didūs žmonės, autoriai bei politikos atstovai taip pat yra išsakę nemažai minčių, sentencijų ir tiesiog pasisakymu politinėmis temomis. Štai keletas minčių apie politiką:

 • Revoliucijų per kurias nešaudoma, nebūna. (Che Guevara)
 • Žmogus kilnusis, kuris turi šalį valdyti, nieko atkakliai laikytis neturi, nei nieko iš anksto atmesti, o visada būti to, kas teisinga, šalininku. (Konfucijus)
 • Ar vien pareigas einant galima valdyti? (Konfucijus)
 • Jei valdovas gerbia papročius, jam lengva valdyti liaudį. (Konfucijus)
 • Nedaug yra valdovų, kurie, nesirūpindami doraisiais ir niekindami mokytojus, pajėgtų išlaikyti valdžią. (Mo Ti)
 • Kai išminčius valdo šalį, pajamos padvigubėja, kadangi jis panaikina nereikalingas išlaidas. (Mo Ti)
 • Jei pats valdytis nemoki, kaipgi pajėgsi valdyti šalį? (Mo Ti)
 • Kai kvailiai valdo, lengva numatyti suirutės laiką. Kai valdovo valdymas atitinka liaudies troškimus, šalyje viešpatauja tvarka. (Mo Ti)
 • Tikėjimas savo liaudies ateitimi yra viena iš paramos ateičiai sąlygų. (Aleksandras Gercenas)
 • Nedera pernelyg pasitikėti politikais. Ir ne dėl to, kad jie būtų buki ar nesąžiningi (kas, deja, dažniau yra tiesa nei netiesa), tačiau vien dėl jiems tenkančio darbo masto, kuris yra per didelis net ir geriausiems jų gretose.(Joseph Brodsky)
 • Politika yra antroji pagal senumą profesija. Ir aš pastebėjau, kad labai primena pirmąją. (Ronald Reagan)
 • Politikoje niekas neįvyksta atsitiktinai. Jei kas įvyko, gali kirsti lažybų, kad tai buvo suplanuota iš anksto. (Teodoras Ruzveltas)
 • Sąžiningumas politikoje yra jėgos rezultatas, veidmainystė – silpnumo rezultatas. (Leninas)
 • Politikai visur vienodi. Jie pažada pastatyti tiltą ten, kur net nėra upės. (Nikita Chruščiovas)
 • Atplėšta nuo religijos politika yra kelias į mirtį, nes ji žudo sielą. (Gandhi)
 • Toje vienoje frazėje telpa visų pasaulio demagogų arsenalas. – Viskas bus kitaip!  (Remarkas)
 • Kai Seimas bus perpus iš politikų ir scenos žvaigždžių, tai politikams nebereiks nei dainuot, nei prieš rinkėjus vaidint. Tą darys žvaigždės. O politikai ims dirbt. Mes gal nesulauksim. Bet vaikai… Juk ir keisčiausios fantazijos išsipildo. (Juozas Erlickas)
 • Tad iškyla nemažas pavojus, kai joms [moterims] patikima politika ir viena kita mokslo sritis… Nes kas gali būti didesnė retenybė už moterį, kuri iš tikrųjų žino, kas yra mokslas? (Nyčė)
 • Ne įvykiai turi valdyti politiką, o politika įvykius. (Napoleonas Bonapartas)

Minčių apie politiką ir politinius veikėjus gana nemažai. Sunku būtų įvardinti pačias geriausias ir taikliausias. Visose jose yra tiesos ir taiklumo. Politika egzistuoja jau nuo seniausių laikų, todėl ir minčių šia tema be galo daug. Skaitant šias mintis, rodosi, jog visi, kurie pasisako politinėmis temomis, pasisako labai taikliai, tačiau, kodėl, net kai yra tiek daug teisingų minčių, politiniame gyvenime vis dar nėra sąmoningumo? Tai klausimas, į kurį veikiausiai nėra tikslaus atsakymo, taigi lieka tik spėlioti. O spėliojant, išgerti arbatos puodelį ir dar kartą peržvelgti šias žymių žmonių išsakytas mintis.